Conferința "StudMath-IT"

Conferința internațională a studenților "StudMath-IT" 2021


Conferința internațională a studenților "StudMath-IT" a fost înfiinţată la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad în anul 2017 de către Facultatea de Ştiinţe Exacte, la iniţiativa d-nei decan Mariana Nagy.


Ediţia curenta este online la adresa: https://studmathit.uav.ro/