Admitere

Calendar admitere septembrie 2020

Criterii admitere Facultatea de Științe Exacte

Oferta educațională FSE_2020

Pliant admitere

Afiș admitere

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență și master iulie-septembrie

Interviu master - 12 sept 2020, ora 9, sala 104 (IASTE), sala 111 (MMCD)

Tematica interviu admitere master

Comisie interviu master

Admitere cetățeni străini

Recunoaștere studii cetățeni români UE și SEE

Studiază în România

  • Documente

CONFIRMAREA LOCULUI:

În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:

a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de înmatriculare, la casieria universităţii

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.

Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.