Admitere

Oferta educațională 2023

Criterii admitere – Facultatea de Științe Exacte

Comisie admitere 2023

Calendar Admitere 2023

Interviul pentru admiterea la Master va avea loc in data de 13.09.2023, ora 12, sala 104 (SAIA), sala 111 (MMST)

Acte necesare

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență și master iulie-septembrie

Tematica interviu admitere master

Admitere cetățeni străini

Recunoaștere studii cetățeni români UE și SEE

CONFIRMAREA LOCULUI:

În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:

a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de înmatriculare, la casieria universităţii

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.

Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.