Burse

TABEL NOMINAL CU BURSIERII FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE EXACTE SEMESTRUL 1 AN UNIVERSITAR 2019-2020


Acte dosar pentru bursă socială

 1. Regulament burse studenți
 2. Cerere tip
 3. Copie C.I. toti membrii familiei
 4. Copii ale certificatelor de naştere ale celorlalti membri ai familiei
 5. Adeverinţă de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă de învătământ
 6. Declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii-alocaţii de stat pentru copii. Pentru lunile IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2019.
 7. Cupoane de pensii (inclusiv cele de urmaş, invaliditate etc) pentru lunile: IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2019. Cupoane de şomaj, în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj , pentru lunile IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2019. Adeverinţe de venit pentru lunile IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2019. Declaraţie pe propria răspundere dată la notar sau primărie pentru părinţii care nu obţin venituri în original.
 8. Copie după certificatul de deces, dacă studentul este orfan de un părinte, care se completează cu adeverinţă privind cuantumul pensiei de urmaş
 9. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeveriţă privind cuantumul pensie alimentare
 10. Adeverinţă de la primărie pentru venitul agricol pentru ambii părinţi
 11. Adeverinţă de la circa financiară în cazul veniturilor rezultate din activităţi independente şi a cedării folosinţei bunurilor
 12. Adeverinţe eliberată de către şcoală sau de către universitate, în cazul burselor obţinute de fraţii solicitantului
 13. Adeverinţă de venit impozabil pentru ambii părinţi
 14. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care rezultă ca el şi familia să nu mai au alte alte venituri decât cele declarate

TOATE DOCUMENTELE ADEVERINŢE, CUPOANE, DECLARAŢII PE TREI LUNI IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2019.

VENITUL NU TREBUIE SĂ DEPĂȘASCĂ 1263 LEI PE MEMBRU DE FAMILIE

DEPUNEREA DOSARULUI SE FACE LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA: 01 OCTOMBRIE-10 OCTOMBRIE 2019

DOSARUL POATE FI DEPUS DOAR DE STUDENȚII INTEGRALIȘTI (TOATE EXAMENELE PROMOVATE)