Burse

PROCES VERBAL - COMISIA DE BURSE

BURSIERI SEM 2 AN UNIVERSITAR 2019-2020

Contestatiile se depun în 24 de ore pe e-mailul claudia_canciu@yahoo.com

BURSIERI SEM I AN UNIVERSITAR 2019-2020

Regulament burse studenți

  Acte dosar pentru bursă socială

   1. Cerere tip
   2. Copie C.I. toti membrii familiei, pentru cei care nu au copie certificat naștere.
   3. Adeverinţă de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă de învătământ
   4. Declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii-alocaţii de stat pentru copii. Pentru lunile DECEMBRIE, IANUARIE, FEBRUARIE .
   5. Cupoane de pensii(inclusiv cele de urmaş, invaliditate etc) pentru lunile DECEMBRIE, IANUARIE, FEBRUARIE. Cupoane de şomaj, în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj , pentru lunile DECEMBRIE, IANUARIE, FEBRUARIE Adeverinţe de venit pentru lunile DECEMBRIE, IANUARIE, FEBRUARIE Declaraţie pe propria răspundere dată la notar sau primărie pentru părinţii care nu obţin venituri în original.
   6. Copie după certificatul de deces, dacă studentul este orfan de un părinte, care se completează cu adeverinţă privind cuantumul pensiei de urmaş
   7. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeveriţă privind cuantumul pensie alimentare
   8. Adeverinţă de la primărie pentru venitul agricol pentru ambii părinţi
   9. Adeverinţă de la circa financiară în cazul veniturilor rezultate din activităţi independente şi a cedării folosinţei bunurilor
   10. Adeverinţe eliberată de către şcoală sau de către universitate, în cazul burselor obţinute de fraţii solicitantului
   11. Adeverinţă de venit impozabil pentru ambii părinţi
   12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care rezultă ca el şi familia să nu mai au alte alte venituri decât cele declarate

  TOATE DOCUMENTELE ADEVERINŢE, CUPOANE, DECLARAŢII PE TREI LUNI DECEMBRIE, IANUARIE, FEBRUARIE.

  VENITUL NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ 1318 LEI PE MEMBRU DE FAMILIE

  DEPUNEREA DOSARULUI SE FACE LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA: 02 MARTIE-13 MARTIE 2020

  DOSARUL POATE FI DEPUS DOAR DE STUDENȚII INTEGRALIȘTI (TOATE EXAMENELE PROMOVATE)

  Program ERASMUS+