News

Recent news

Curs de antreprenoriat

2/27/2023

În anul universitar 2022-2023, studenții Facultății de Științe Exacte din anul II și III, interesați să devină antreprenori, pot beneficia de sprijin și îndrumare în dobândirea de competențe antrepren...

more

Structura anului universitar 2021-2022

10/26/2022

Structura anului universitar 2021 - 2022 Structura anului univ 2021-2022 modificata

more

Admitere 2022

4/11/2022

Admitere 2022

more

Științe Exacte

Facultatea de Științe Exacte va asteapta cu specializari ...

more

Events

Recent events

12 premii I la Concursul Internaţional de Matematică şi Informatică "Caius Iacob"

5/24/2022

Facultatea de Ştiinţe Exacte a Universităţii "Aurel Vlaicu” din Arad a premiat câștigătorii celei de a XII-a ediții a Concursului Internaţional de Matematică şi Informatică "Caius Iacob". La festivita...

more

Conferința internațională a studenților "StudMath-IT" 2019

10/25/2019

Conferința internațională a studenților "StudMath-IT" 2019

more

Concursul Internațional de matematică și informatică „Caius Iacob”

10/25/2019

Concursul Internațional de matematică și informatică „Caius Iacob”Concursul de Matematică "Caius Iacob" pentru clasele a XI-a şi a XII-a a fost înfiinţat la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad în an...

more
Despre UAV

Despre UAV

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu" Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui...

Istoric

Istoric

Scurt istoric al învăţământului superior arădean Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ...

Cercetare

Cercetare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit acreditarea, ca instituţie de cercetare, prin Decizia CNCSIS nr. 9504/10.01.2011. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pune un accent deosebit pe cercetarea,dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate...