News

Recent news

Conferința internațională a studenților "StudMath-IT" 2020 copy

1/10/2021

The 4th edition of the "StudMath-IT" international student conference, hosted by The Faculty ofExact Sciences, will take place between the 26th and 27th of November.The "StudMath-IT" conference, organ...

more

International Students' Conference StudMath-IT, November 26-27, 2020

11/1/2020

The 4th edition of the "StudMath-IT" international student conference, hosted by The Faculty ofExact Sciences, will take place between the 26th and 27th of November.The "StudMath-IT" conference, organ...

more

Structura anului universitar 2020-2021

10/1/2020

Structura anului universitar 2020 - 2021

more

Științe Exacte

Facultatea de Științe Exacte va asteapta cu specializari ...

more

Events

Recent events

Conferința internațională a studenților "StudMath-IT" 2019

10/25/2019

Conferința internațională a studenților "StudMath-IT" 2019

more

Concursul Internațional de matematică și informatică „Caius Iacob”

10/25/2019

Concursul Internațional de matematică și informatică „Caius Iacob”Concursul de Matematică "Caius Iacob" pentru clasele a XI-a şi a XII-a a fost înfiinţat la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad în an...

more
Despre UAV

Despre UAV

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu" Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui...

Istoric

Istoric

Scurt istoric al învăţământului superior arădean Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ...

Cercetare

Cercetare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit acreditarea, ca instituţie de cercetare, prin Decizia CNCSIS nr. 9504/10.01.2011. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pune un accent deosebit pe cercetarea,dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate...