News

Recent news

Informații studenți

5/25/2020

Informații studenți

more

Structura anului universitar 2019-2020

5/25/2020

Structura anului universitar 2019-2020Structura anului universitar 2019 - 2020 (actualizată) - valabilă din 10.04.2020

more

Pregătire pentru Bacalaureat

3/5/2020

Facultatea de Științe Exacte va susține în perioada 11.03.2020-27.05.2020 ore de pregătire pentru Bacalaureat la Matematică conform orarului atașat.Orar

more

Concursul Internațional de Matematică și Informatică "Caius Iacob"

2/26/2020

În perioada 27-28 martie 2020 Facultatea de Științe Exacte va organiza a XII-a ediție a Concursului Internațional de Matematică și Informatică "Caius Iacob".Ediţia curentă este online la adresa: http:...

more

Științe Exacte

Facultatea de Științe Exacte va asteapta cu specializari ...

more

Events

Recent events

Conferința internațională a studenților "StudMath-IT" 2019

10/25/2019

Conferința internațională a studenților "StudMath-IT" 2019

more

Concursul Internațional de matematică și informatică „Caius Iacob”

10/25/2019

Concursul Internațional de matematică și informatică „Caius Iacob”Concursul de Matematică "Caius Iacob" pentru clasele a XI-a şi a XII-a a fost înfiinţat la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad în an...

more
Despre UAV

Despre UAV

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu" Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui...

Istoric

Istoric

Scurt istoric al învăţământului superior arădean Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ...

Cercetare

Cercetare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit acreditarea, ca instituţie de cercetare, prin Decizia CNCSIS nr. 9504/10.01.2011. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pune un accent deosebit pe cercetarea,dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate...