Cadre Didactice

COMISIILE FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE EXACTE AN UNIVERSITAR 2019-2020

1. Consiliul Facultății de Științe Exacte:

 • Prof. univ. dr. NAGY Mariana (mariana.nagy@uav.ro)
 • Prof. univ. dr. MOȚ Ghiocel
 • Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian
 • Prof. univ. dr. STOICA Codruţa-Simona
 • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic
 • Lect. univ. dr. POPA Lorena-Camelia
 • Student POPA-TOMUȚ Diana
 • Student BĂNĂȚEANU Ionel-Cristinel

2. Consiliul de Departament Matematică-Informatică:

 • Prof. univ. dr. MOȚ Ghiocel (gh_mot@yahoo.com)
 • Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian
 • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic
 • Prof. univ. dr. habil. PALCU Adrian
 • Lect. univ. dr. POPA Lorena-Camelia

3. Comisia pentru curriculum și calificări universitare:

 • Prof. univ. dr. NAGY Mariana (mariana.nagy@uav.ro)
 • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic
 • Prof. univ. dr. MOȚ Ghiocel
 • Student CAUCĂ Claudia

4. Comisia pentru consiliere și orientare profesională:

 • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic (dominic@bbcomputer.ro)
 • Lect. univ. dr. SIDA Lavinia-Elisabeta
 • Lect. univ. dr. CHIȘ Violeta-Eugenia
 • Student: LESTYAN Emanuel-Andrei

5. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității:

 • Prof. univ. dr. PALCU Adrian (a_palcu@yahoo.com)
 • Prof. univ. dr. NĂDĂBAN Sorin-Florin
 • Lect. univ. dr. POPA Lorena-Camelia
 • Student CAUCĂ Claudia

6. Comisia pentru donații sponsorizări:

 • Conf. univ. dr. GAȘPAR Octavian-Păstorel (pastorel.gaspar@uav.ro)
 • Lect. univ. dr. GABOR Andrei
 • Asist. univ. drd. MIHIȚ Claudia-Luminița
 • Student FRENȚIU Dennis-Paul

7. Comisia de etică universitară, deontologie profesională și antiplagiat:

 • Prof. univ. dr. habil. PALCU Adrian (a_palcu@yahoo.com)
 • Prof. univ. dr. NĂDĂBAN Sorin-Florin
 • Asist. univ. drd. GAVRILĂ Bogdana-Tania
 • Student MORARIU Mioara-Mădălina

8. Comisia de audit intern a procesului de învățământ și cercetare:

 • Prof. univ. dr. STOICA Codruța-Simona (codruta.stoica@uav.ro)
 • Prof. univ. dr. NĂDĂBAN Sorin-Florin
 • Conf. univ. dr. BEJAN Crina-Anina
 • Student DAGĂU Alexandra-Nicoleta

9. Comisia de orar:

 • Lect. univ. dr. POPA Lorena-Camelia (popa.lorena@yahoo.com)
 • Lect. univ. dr. SIDA Lavinia-Elisabeta
 • Asist. univ. drd. CRĂCIUN Mihaela-Daciana
 • Student FLOREA Alexandra

10. Comisia pentru monitorizare, revizuire și actualizare a planului de învățământ:

 • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic (dominic@bbcomputer.ro)
 • Prof. univ. dr. NAGY Mariana
 • Prof. univ. dr. MOȚ Ghiocel
 • Student DOBRE Alin-Sergiu

11. Comisia ALUMNI:

 • Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian (tom_uav@yahoo.com)
 • Lect. univ. dr. POPA Lorena-Camelia
 • Lect. univ. dr. DEAC Dan-Stelian
 • Student MATEȘ Nicoleta-Florina

12.Comisia de burse:

 • Conf.univ.dr.TOMESCU Marius-Lucian (tom_uav@yahoo.com)
 • Student TOMUȚ-POPA Diana
 • Student BĂNĂȚEANU Ionel-Cristinel
 • Student GROZA Estera
 • Secretar CRAIU Claudia-Marcelina

13.Comisia de selecție/evaluare ERASMUS+:

 • Decan Prof. univ. dr. NAGY Mariana (mariana.nagy@uav.ro)
 • Coordonator departamental ERASMUS Prof. univ. dr. PALCU Adrian
 • Cadru didactic Lect. univ. dr. DRĂGOI Vlad
 • Student COSTEA Ana Maria

14. Comisia pentru relații internaționale:

 • Prof. univ. dr. STOICA Codruța-Simona (codruta.stoica@uav.ro)
 • Conf. univ. dr. GAȘPAR Octavian-Păstorel
 • Lect. univ. dr. BEJAN Crina-Anina
 • Student CHIȘ Vlad-Viorel

15. Comisia de echivalare privind examenele de diferență:

 • Președinte: Decan Prof univ. dr. NAGY Mariana (mariana.nagy@uav.ro)
 • Membru: Director de departament Prof. univ. dr. MOȚ Ghiocel
 • Membru: Prodecan Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian
 • Secretar facultate CRAIU Claudia-Marcelina


Concurs posturi cadre didactice asociate