Finalizare Studii

COMISII LICENȚĂ ȘI DISERTATIE SESIUNEA VARĂ (TOAMNĂ) 2021

Calendar licență/disertație toamnă 2021

- Înscrirea la licență - 8 septembrie 2021, orele 12-15, secretariat

- Înscrirea la disertație - 8 septembrie 2021, orele 12-15, secretariat

- Susținerea examenului de licență: 9 septembrie 2021

Matematică-Informatică: ora 09:00

Informatică: ora 09:00

Informatică Aplicată: ora 16:00

- Susținerea examenului de disertație:10 septembrie 2021

SAIA: ora 09:00

MMCD: ora 09:00

Acte necesare la dosarul de înscriere:

1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT) 2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE

3. COPIE SIMPLĂ CI

4. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT CĂSĂTORIE

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

6. FIŞA ALUMNI

7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE 500 LEI ORIGINAL

8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ

9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD10. FOLIE A4

11. NOTA DE LICHIDARE - SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.

Fișe înscriere

Fișe ALUMNI

Tematica pentru licenţă


Lista temelor propuse pentru lucrările de Licenţă 2021 -2022

Lista temelor propuse pentru lucrările de Disertaţie 2021 - 2022


Elaborarea lucrării de licență

Formulare

Arhiva