Finalizare Studii


Orice lămuriri și informații suplimentare cu privire la finalizarea studiilor de licență/master, intră în atribuțiile coordonatorului lucrării de licență/master, asa cum prevede metologia

UAV PO-07!!!COMISII LICENȚĂ ȘI DISERTATIE 2024

Calendar licență/disertație 2024

Sesiune Toamna

- Înscrierea la licență/disertație: 09.09.2024, intre orele 10:00-12:00, sala 104

- Susținerea examenului de licență/disertație: 10.09.2024


Sesiune Vara

- Înscrierea la licență/disertație: 6.06.2024 și 7.06.2024, intre orele 9:00-13:00, sala 104

- Susținerea examenului de licență: 12.06.2024

- Susținerea examenului de disertație: 13.06.2024

Sala:

Informatică:

Informatica în Limba Engleza:

Matematica Informatică:


- Susținerea examenului de disertație:

Sala:

IASTE:

MMST:


Acte necesare la dosarul de înscriere:

1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT)

2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE (2 COPII)

3. COPIE SIMPLĂ CI (2 COPII)

4. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT CĂSĂTORIE (2 COPII)

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

6. FIŞA ALUMNI

7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE ORIGINAL ( 450 lei pentru studentii la buget / 500 lei pentru studentii la taxa)

8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ PE HÂRTIE FOTOGRAFICA-ȚINUTĂ DECENTĂ

9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD (ÎN DOSAR, PE CD SE PUNE LUCRAREA DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE ȘI APLICAȚIA SOFTWARE, UNDE ESTE CAZUL)

10. FOLIE A4

11. NOTA DE LICHIDARE - SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

12. CERERE CĂTRE DECAN

13. DECLARAȚIE DE ORIGINALITATE


Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.

Fișe înscriere

Fișe ALUMNI

Cerere către decan

Declarație de originalitate

Tematica pentru licenţă


Modele de subiecte pentru examenul de licență


Lista temelor propuse pentru lucrările de Licenţă 2023 - 2024

Lista temelor propuse pentru lucrările de Disertaţie 2023 - 2024


Elaborarea lucrării de licență și master

Model lucrare de licență și master

Formulare