Finalizare Studii

COMISII LICENȚĂ ȘI DISERTATIE SESIUNEA VARĂ 2021

Sesiune licență și disertație februarie 2021.

Înscrierea la secretariat în data de 17 februarie 2021.

Sustinerea licenței 18 februarie 2021

Susținerea disertației 19 februarie 2021

Studenții din anii terminali vor alege o temă până în data de 18 decembrie 2020 .

Fișe înscriere

Fișe ALUMNI

Lista temelor propuse pentru lucrările de Licenţă 2020 -2021

Lista temelor propuse pentru lucrările de Disertaţie 2020 - 2021


Acte necesare dosar:

1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT) 2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE

3. COPIE SIMPLĂ CI

4. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT CĂSĂTORIE

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

6. FIŞA ALUMNI

7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE 400 LEI ORIGINAL

8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ

9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD10. FOLIE A4

11. NOTA DE LICHIDARE - SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.

Elaborarea lucrării de licență

Formulare

Tematica pentru licenţă

Arhiva