Finalizare Studii

COMISII LICENȚĂ ȘI DISERTATIE 2023

Calendar licență/disertație 2023

Sesiune Vara

- Înscrierea la licență/disertație: 14 - 15 iunie 2023, orele 09:00 - 15:00, sala 104

- Susținerea examenului de licență: 19 iunie 2023

- Susținerea examenului de disertație: 20 iunie 2023

Sesiune Februarie

- Înscrierea la licență/disertație: 20 februarie 2023 orele 12:00 - 14:00

- Susținerea examenului de licență: 22 februarie 2023

- Susținerea examenului de disertație: 23 februarie 2023


Acte necesare la dosarul de înscriere:

1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT)

2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE (2 COPII)

3. COPIE SIMPLĂ CI (2 COPII)

4. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT CĂSĂTORIE (2 COPII)

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

6. FIŞA ALUMNI

7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE ORIGINAL ( 450 lei pentru studentii la buget / 500 lei pentru studentii la taxa)

8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ PE HÂRTIE FOTOGRAFICA-ȚINUTĂ DECENTĂ

9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD (ÎN DOSAR)

10. FOLIE A4

11. NOTA DE LICHIDARE - SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

12. CERERE CĂTRE DECAN

13. DECLARAȚIE DE ORIGINALITATE


Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.

Fișe înscriere

Fișe ALUMNI

Cerere către decan

Declarație de originalitate

Tematica pentru licenţă


Modele de subiecte pentru examenul de licență


Lista temelor propuse pentru lucrările de Licenţă 2022 -2023

Lista temelor propuse pentru lucrările de Disertaţie 2022 - 2023


Elaborarea lucrării de licență

Model lucrare de licență

Formulare