Finalizare Studii

COMISII LICENȚĂ ȘI DISERTATIE SESIUNEA VARĂ 2021

Calendar licență/disertație 2021

- Înscrirea la licență - 9 iunie 2021, orele 9-15, sala M104

- Înscrirea la disertație - 10 iunie 2021, orele 12-15, sala M104

- Susținerea examenului de licență: 14 iunie 2021

- Susținerea examenului de disertație: 15 iunie 2021

Acte necesare la dosarul de înscriere:

1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT) 2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE

3. COPIE SIMPLĂ CI

4. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT CĂSĂTORIE

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

6. FIŞA ALUMNI

7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE 400 LEI ORIGINAL

8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ

9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD10. FOLIE A4

11. NOTA DE LICHIDARE - SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.

Fișe înscriere

Fișe ALUMNI

Tematica pentru licenţă


Lista temelor propuse pentru lucrările de Licenţă 2020 -2021

Lista temelor propuse pentru lucrările de Disertaţie 2020 - 2021


Elaborarea lucrării de licență

Formulare

Arhiva