Finalizare Studii

Lista temelor propuse pentru lucrările de Licenţă 2019 -2020

Lista temelor propuse pentru lucrările de Disertaţie 2019 - 2020


Formulare

Bibliografie pentru licenţă

  • Template Latex Licenta
  • Template Latex Disertatie

Fișe, instrucțiuni

Fișe ALUMNI

Acte necesare absolvenți UAV

1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT)

2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE

3. COPIE SIMPLĂ CI

4. COPIE SIMPLA CERTIFICAT CĂSĂTORIE

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

6. FIŞA ALUMNI

7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE 300 LEI ORIGINAL

8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ

9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD

10. FOLIE A4

11. NOTA DE LICHIDARE SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.


Lista temelor propuse pentru lucrările de Licenţă 2018 -2019 :

Lista temelor propuse pentru lucrările de Disertaţie 2018 - 2019:

Lista temelor propuse pentru lucrările de Licenţă 2017 -2018 :

Lista temelor propuse pentru lucrările de Disertaţie 2017 - 2018:

Reglementări,proceduri,metodologii privind examenele şi lucrările de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master