Regulamente

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Științe Exacte

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului de Matematica-Informatica

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență și master iulie-septembrie 2022

Regulamente ale Universității "Aurel Vlaicu" din Arad