Practica

Lista parteneri practică

Procedură operațională privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență/masterat


F PO 59 01 Convenție cadru de practică

F PO 59 02 Acord de practică

F PO 59 03 Proiect de practică

F PO 59 04 Raport de practică

F PO 59 05 Adeverință de practică
    Program de studiu licențăÎndrumător practică

    Date de contact

    Informatică (în limba engleză)Lect. univ. dr. Andrei Gaborandrei.gabor@uav.ro
    InformaticăLect. univ. dr. Mihaela Crăciunmihaela.craciun@uav.ro
    Matematică informaticăLect. univ. dr. Lavinia Sidalavinia.sida@uav.ro