Cadre Didactice

Decan:

Prodecan:


Consiliul Facultății de Științe Exacte:

  • Conf. univ. dr. Marius-Lucian TOMESCU (marius.tomescu@uav.ro)
  • Conf. univ. dr. Crina-Anina BEJAN
  • Lect. univ. dr. Lorena-Camelia POPA
  • Conf. univ. dr. Vlad-Florin DRĂGOI
  • Prof. univ. dr. habil. Adrian PALCU
  • Lect. univ. dr. Mihaela-Daciana CRĂCIUN
  • Student an II Informatică Robert-Valentin LENGYEL
  • Student an I Master SAIA Ioan-Liviu BĂIEȘ
  • Student an I Master SAIA Decebal-Florin TRUȚ

  COMISIILE FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE EXACTE

  1. Comisia pentru curriculum și calificări universitare:

  • Conf. univ. dr. Marius-Lucian TOMESCU (marius.tomescu@uav.ro) - PRESEDINTE
  • Conf. univ. dr. Crina-Anina BEJAN
  • Lect. univ. dr. Lorena-Camelia POPA
  • Student Paul-Florin DEHELEAN

  2. Comisia pentru consiliere și orientare profesională:

  • Lect. univ. dr. Andrei GABOR (andrei.gabor@uav.ro) - PRESEDINTE
  • Lect. univ. dr. Lavinia-Elisabeta SIDA
  • Lect. univ. dr. Mihaela-Daciana CRĂCIUN

  3. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității:

  • Prof. univ. dr. habil. Adrian PALCU (adrian.palcu@uav.ro) - PRESEDINTE
  • Prof. univ. dr. Valeriu BEIU
  • Conf. univ. dr. Octavian-Păstorel GAȘPAR
  • Student Tibor HEGY

  4. Comisia pentru donații sponsorizări:

  • Conf. univ. dr. Crina-Anina BEJAN (crina.bejan@uav.ro) - PRESEDINTE
  • Prof. univ. dr. Mariana NAGY
  • Conf. univ. dr. Marius-Lucian TOMESCU

  5. Comisia de etică universitară, deontologie profesională și antiplagiat:

  • Prof. univ. dr. habil. Adrian PALCU (adrian.palcu@uav.ro) - PRESEDINTE
  • Prof. univ. dr. Codruța-Simona STOICA
  • Lect. univ. dr. Lorena-Camelia POPA

  6. Comisia de audit intern a procesului de învățământ și cercetare:

  • Prof. univ. dr. Codruța-Simona STOICA (codruta.stoica@uav.ro) - PRESEDINTE
  • Conf. univ. dr. Crina-Anina BEJAN
  • Conf. univ. dr. Marius-Lucian TOMESCU

  7. Comisia de orar:

  • Lect. univ. dr. Lorena-Camelia POPA (lorena.popa@uav.ro) - PRESEDINTE
  • Lect. univ. dr. Lavinia-Elisabeta SIDA
  • Lect. univ. dr. Claudia MIHIT

  8. Comisia pentru monitorizare, revizuire și actualizare a planului de învățământ:

  • Conf. univ. dr. Marius-Lucian TOMESCU (marius.tomescu@uav.ro) - PRESEDINTE
  • Conf. univ. dr. Vlad-Florin DRĂGOI
  • Lect. univ. dr. Lorena-Camelia POPA

  9. Comisia ALUMNI:

  • Lect. univ. dr. Mihaela-Daciana CRĂCIUN (craciun.mihaela@uav.ro) - PRESEDINTE
  • Conf. univ. dr. Marius-Lucian TOMESCU
  • Lect. univ. dr. Dan-Stelian DEAC

  10. Comisia de burse:

  • Conf. univ. dr. Marius-Lucian TOMESCU (marius.tomescu@uav.ro) - PRESEDINTE
  • Student Andrei-Mihai BAKOŞ
  • Student Florin-Decebal TRUȚ
  • Student Elena-Veronica PĂTRUGAN
  • Secretar Claudia-Marcelina CRAIU

  11. Comisia de selecție/evaluare ERASMUS+:

  • Decan Conf. univ. dr. Marius-Lucian TOMESCU (marius.tomescu@uav.ro) - PRESEDINTE
  • Coordonator departamental ERASMUS Prof. univ. dr. habil. Adrian PALCU
  • Cadru didactic Lect. univ. dr. Lorena-Camelia POPA

  12. Comisia pentru relații internaționale:

  • Prof. univ. dr. Codruța-Simona STOICA (codruta.stoica@uav.ro) - PRESEDINTE
  • Prof. univ. dr. Ghiocel MOȚ
  • Prof. univ. dr. Dominic BUCERZAN
  • Student Naomi-Margereta SUCI

    13. Comisia de echivalare privind examenele de diferență:

    • Președinte: Decan Conf. univ. dr. Marius-Lucian TOMESCU (marius.tomescu@uav.ro)
    • Membru: Director de departament Lect. univ. dr. Lorena-Camelia POPA
    • Membru: Prodecan Conf. univ. dr. Crina-Anina BEJAN
    • Secretar facultate Claudia-Marcelina CRAIU

    Concurs posturi cadre didactice asociate

    Planul strategic al Facultății de Științe Exacte

    Planul operațional al Facultății de Științe Exacte