Cadre Didactice

Decan:

Prodecan:


Consiliul Facultății de Științe Exacte:

  • Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian (marius.tomescu@uav.ro)
  • Prof. univ. dr. STOICA Codruţa-Simona
  • Prof. univ. dr. BEIU Valeriu
  • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic
  • Prof. univ. dr. MOȚ Ghiocel
  • Conf. univ. dr. BEJAN Crina-Anina
  • Conf. univ. dr. GAȘPAR Păstorel
  • Lect. univ. dr. POPA Lorena-Camelia
  • Student DOBOȘ Bogdan, An I, Informatică
  • Student QATAWNEH Răzvan, An I, Informatică
  • Masterand BĂNĂȚEANU Ionel-Cristinel, An I, Studii avansate de informatică aplicată

  COMISIILE FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE EXACTE

  1. Comisia pentru curriculum și calificări universitare:

  • Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian (marius.tomescu@uav.ro) - președinte
  • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic
  • Lect. univ. dr. POPA Lorena-Camelia
  • Student CAUCĂ Claudia

  2. Comisia pentru consiliere și orientare profesională:

  • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic (dominic.bucerzan@uav.ro) - președinte
  • Lect. univ. dr. SIDA Lavinia-Elisabeta
  • Lect. univ. dr. CHIȘ Violeta-Eugenia

  3. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității:

  • Prof. univ. dr. PALCU Adrian (adrian.palcu@uav.ro) - președinte
  • Prof. univ. dr. BEIU Valeriu
  • Conf. univ. dr. GAȘPAR Octavian-Păstorel
  • Student CAUCĂ Claudia

  4. Comisia pentru donații sponsorizări:

  • Prof. univ. dr. NAGY Mariana (mariana.nagy@uav.ro) - președinte
  • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic
  • Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian

  5. Comisia de etică universitară, deontologie profesională și antiplagiat:

  • Prof. univ. dr. habil. PALCU Adrian (adrian.palcu@uav.ro) - președinte
  • Prof. univ. dr. STOICA Codruța-Simona
  • Lect. univ. dr. POPA Lorena-Camelia

  6. Comisia de audit intern a procesului de învățământ și cercetare:

  • Prof. univ. dr. STOICA Codruța-Simona (codruta.stoica@uav.ro) - președinte
  • Conf. univ. dr. BEJAN Crina-Anina
  • Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian

  7. Comisia de orar:

  • Lect. univ. dr. POPA Lorena-Camelia (lorena.popa@uav.ro) - președinte
  • Lect. univ. dr. SIDA Lavinia-Elisabeta
  • Lect. univ. dr. MIHIȚ Claudia-Luminița

  8. Comisia pentru monitorizare, revizuire și actualizare a planului de învățământ:

  • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic (dominic.bucerzan@uav.ro) - președinte
  • Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian
  • Lect. univ. dr. POPA Lorena-Camelia

  9. Comisia ALUMNI:

  • Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian (marius.tomescu@uav.ro) - președinte
  • Lect. univ. dr. CHIȘ Violeta-Eugenia
  • Lect. univ. dr. DEAC Dan-Stelian

  10. Comisia de burse:

  • Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian (marius.tomescu@uav.ro) - președinte
  • Student QATAWNEH Răzvan,
  • Student BĂNĂȚEANU Ionel-Cristinel
  • Student GROZA Estera
  • Secretar CRAIU Claudia-Marcelina

  11. Comisia de selecție/evaluare ERASMUS+:

  • Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian (marius.tomescu@uav.ro) - președinte
  • Coordonator departamental ERASMUS Prof. univ. dr. PALCU Adrian
  • Cadru didactic Lect. univ. dr. POPA Lorena

  12. Comisia pentru relații internaționale:

  • Prof. univ. dr. STOICA Codruța-Simona (codruta.stoica@uav.ro) – președinte
  • Prof. univ. dr. Mot Ghiocel
  • Conf. univ. dr. BEJAN Crina-Anina
  • Student CHIȘ Vlad-Viorel

    13. Comisia de echivalare privind examenele de diferență:

    • Decan Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian (marius.tomescu@uav.ro) - președinte
    • Membru: Director de departament Lect. univ. dr. POPA Lorena-Camelia
    • Membru: Prodecan Conf. univ. dr. BEJAN Crina-Anina
    • Secretar facultate CRAIU Claudia-Marcelina

    Concurs posturi cadre didactice asociate

    Planul strategic al Facultății de Științe Exacte

    Planul operațional al Facultății de Științe Exacte