Cercetare

Centru de cercetare: Modele matematice şi sisteme informatice


  Revista facultății :

  Titlu: Theory and Applications of Mathematics & Computer Science (TAMCS)

  ISSN 2067-2764

  Anul apariţiei primului număr: 2011

  Frecvenţa de apariţie: 2 numere/an.

  Limba de publicare: Engleza

  Managing Editor: Sorin Nădăban

  Pagina web: http://www.uav.ro/applications... despre conferinţele organizate de Facultatea de Ştiinţe Exacte pot fi accesate la

  pagina web: http://www.uav.ro/applications...