Cercetare

On the World’s Top 2% Scientists List

Monday, 14 January 2022

It brings great pride and joy to our faculty to share that dr. Valeriu Beiu, one of our senior members, was included in the list of highly cited researchers worldwide for his entire career—a well-deserved recognition of his publications’ excellence. These annual lists are curated by Stanford University and identify the top 2% most widely cited scholars ranked on bibliometric information from Scopus. The updated lists include over 180,000 researchers out of about 9 million scientists working on 22 scientific fields and 176 subfields. The final rankings exclude self-citations while considering the authorships’ positions, being available at Mendeley Data: one for career-long (calculated for 1996-2020), and one for single-year (2020) impact.

În 2% dintre cei mai citaţi oameni de ştiinţă

Luni, 14 ianuarie 2022

Suntem încântaţi să ne putem mândri cu faptul că dr. Valeriu Beiu, unul dintre profesorii facultăţii noastre, a fost inclus în topul celor mai citaţi de oameni de ştiinţă din lume pentru întreaga carieră—o recunoaştere binemeritată a calităţii publicaţilor sale. Listele anuale sub coordonarea Universităţii Stanford clasifică pe cei mai citaţi 2% dintre cercetători pe baza datelor din Scopus. Ultimele variante ale acestor liste includ mai bine de 180.000 de cercetători din peste 9 milioane de oameni de ştiinţă care lucrează în 22 de domenii ştiinţifice şi 176 de subdomenii. Clasamentele exclud autocitările dar ţin seama de ordinea autorilor, fiind accesibile la Mendeley Data: o listă fiind pentru întreaga carieră (calculată pentru anii 1996-2020), şi o alta pentru anul 2020.

Centrul de cercetare: Modele matematice şi sisteme informatice

    Revista facultății :

    Titlu: Theory and Applications of Mathematics & Computer Science (TAMCS)