Calitate

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității:

  • Prof.univ.dr PALCU Adrian (a_palcu@yahoo.com)
  • Prof.univ.dr. NĂDĂBAN Sorin-Florin
  • Lect.univ.dr. POPA Lorena-Camelia
  • Student CAUCĂ Claudia

Rapoarte de calitate pe facultate:Rapoarte activitate decan: