INFORMATII STUDENTI

Îndrumători de an 2019-2020

Programul de studii

Anul de studii

Cadrul didactic îndrumător

Adresa e-mail

Informatică

Anul I

Lect.univ. dr. Violeta Eugenia Chiș

violeta.chis@uav.ro

Anul II

Conf.univ. dr. Crina-Anina Bejan

crina.bejan@uav.ro

Anul III

Prof. univ. dr. Mariana Nagy

mariana.nagy@uav.ro

Informatică (în engleză)

Anul I

Asist. univ. drd. Antonio Lupuți

antonio.luputi@uav.ro

Anul II

Lect. univ. dr. Vlad-Florin Drăgoi

vlad.dragoi@uav.ro

Informatică aplicată (în limba engleză)

Anul III

Lect. univ. dr. Claudia Luminița Mihiț

claudia.mihiț@uav.ro

Matematică informatică

Anul I

Lect. univ. dr. Lavinia Elisabeta Sida

lavinia.sida@uav.ro

Anul II

Lect. univ. dr. Lorena Camelia Popa

lorena.popa@uav.ro

Anul III

Lect. univ. dr. Dan-Stelian Deac

dan.deac@uav.ro

Studii avansate de informatică aplicată

Anul I

Conf. univ. dr. Marius-Lucian Tomescu

marius.tomescu@uav.ro

Informatică aplicată în științe, tehnologie și economie

Anul II

Modelare matematică în știință și tehnologie

Anul I

Prof. univ. dr. Codruța Simona Stoica

codruta.stoica@uav.ro

Modelare matematică în cercetare și didactică

Anul II

Grupe

Structura anului universitar