Cadre Didactice copy

COMISIILE FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE EXACTE, AN UNIVERSITAR 2019-2020

APROBATE DE CONSILIUL FACULTĂȚII ÎN URMA ALEGERILOR

1. Consiliul Facultății de Științe Exacte:

  • Prof. univ. dr. NAGY Mariana (mariana.nagy@uav.ro)
  • Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian
  • Prof. univ. dr. STOICA Codruţa-Simona
  • Prof. univ. dr. BEIU Valeriu
  • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic
  • Prof. univ. dr. MOȚ Ghiocel
  • Conf. univ. dr. GAȘPAR Păstorel
  • Lect. univ. dr. POPA Lorena-Camelia
  • Student DOBOȘ Bogdan, An I, Informatică
  • Student QATAWNEH Răzvan, An I, Informatică
  • Masterand BĂNĂȚEANU Ionel-Cristinel, An I, Studii avansate de informatică aplicată

  2. Consiliul de Departament Matematică-Informatică:

  • Lect. univ. dr. POPA Lorena (lorena.popa@uav.ro)
  • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic
  • Prof. univ. dr. habil. PALCU Adrian
  • Conf. univ. dr. BEJAN Crina-Anina
  • Lect. univ. dr. CHIȘ Violeta

  3. Comisia pentru curriculum și calificări universitare:

  • Prof. univ. dr. NAGY Mariana (mariana.nagy@uav.ro)
  • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic
  • Prof. univ. dr. MOȚ Ghiocel
  • Student CAUCĂ Claudia

  4. Comisia pentru consiliere și orientare profesională:

  • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic (dominic@bbcomputer.ro)
  • Lect. univ. dr. SIDA Lavinia-Elisabeta
  • Lect. univ. dr. CHIȘ Violeta-Eugenia
  • Student: LESTYAN Emanuel-Andrei

  5. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității:

  • Prof. univ. dr. PALCU Adrian (a_palcu@yahoo.com)
  • Prof. univ. dr. NĂDĂBAN Sorin-Florin
  • Conf. univ. dr. BEJAN Crina-Anina
  • Student CAUCĂ Claudia

  6. Comisia pentru donații sponsorizări:

  • Prof. univ. dr. NAGY Mariana (mariana.nagy@uav.ro)
  • Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian
  • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic
  • Masterand BĂNĂȚEANU Ionel-Cristinel

  7. Comisia de etică universitară, deontologie profesională și antiplagiat:

  • Prof. univ. dr. habil. PALCU Adrian (a_palcu@yahoo.com)
  • Prof. univ. dr. BEIU Valeriu
  • Lect. univ. dr. GABOR Andrei-Marius
  • Student BARNA Paula-Ioana

  8. Comisia de audit intern a procesului de învățământ și cercetare:

  • Prof. univ. dr. STOICA Codruța-Simona (codruta.stoica@uav.ro)
  • Prof. univ. dr. NĂDĂBAN Sorin-Florin
  • Conf. univ. dr. BEJAN Crina-Anina
  • Student DAGĂU Alexandra-Nicoleta

  9. Comisia de orar:

  • Lect. univ. dr. POPA Lorena-Camelia (popa.lorena@yahoo.com)
  • Lect. univ. dr. SIDA Lavinia-Elisabeta
  • Asist. univ. dr. MIHIȚ Claudia-Luminița
  • Student FLOREA Alexandra

   10. Comisia pentru monitorizare, revizuire și actualizare a planului de învățământ:

   • Prof. univ. dr. BUCERZAN Dominic (dominic@bbcomputer.ro)
   • Prof. univ. dr. NAGY Mariana
   • Prof. univ. dr. MOȚ Ghiocel
   • Student DOBRE Alin-Sergiu

   11. Comisia ALUMNI:

   • Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian (tom_uav@yahoo.com)
   • Lect. univ. dr. CHIȘ Violeta-Eugenia
   • Lect. univ. dr. DEAC Dan-Stelian
   • Student MATEȘ Nicoleta-Florina

   12. Comisia de burse:

   • Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian (tom_uav@yahoo.com)
   • Student TOMUȚ-POPA Diana
   • Student BĂNĂȚEANU Ionel-Cristinel
   • Student GROZA Estera
   • Secretar CRAIU Claudia-Marcelina

   13. Comisia de selecție/evaluare ERASMUS+:

   • Decan Prof. univ. dr. NAGY Mariana (mariana.nagy@uav.ro)
   • Coordonator departamental ERASMUS Prof. univ. dr. PALCU Adrian
   • Cadru didactic Lect. univ. dr. DRĂGOI Vlad
   • Student COSTEA Ana Maria

   14. Comisia pentru relații internaționale:

   • Prof. univ. dr. STOICA Codruța-Simona (codruta.stoica@uav.ro)
   • Conf. univ. dr. GAȘPAR Octavian-Păstorel
   • Conf. univ. dr. BEJAN Crina-Anina
   • Student CHIȘ Vlad-Viorel

   15. Comisia de echivalare privind examenele de diferență:

   • Președinte: Decan Prof univ. dr. NAGY Mariana (mariana.nagy@uav.ro)
   • Membru: Director de departament Lect. univ. dr. POPA Lorena-Camelia
   • Membru: Prodecan Conf. univ. dr. TOMESCU Marius-Lucian
   • Secretar facultate CRAIU Claudia-Marcelina


   Concurs posturi cadre didactice asociate