Modul Pshihopedagogic

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

Pentru a putea ocupa un post didactic în învăţământ un absolvent de studii universitare trebuie să urmeze Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul I (pentru învățământul gimnazial), urmat de Nivelul II (pentru învățământul liceal).

Studenții Facultății de Științe Exacte au posibilitatea de a urma Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul I în paralel cu programul de licență care are incluse în planul de învățământ între disciplinele facultative, pachetul de discipline aferente acestui program. Aceste discipline sunt distribuite după cum urmează:

Anul I:

 • Psihologia educației 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite
 • Pedagogie I. Fundamente pedagogice. Teoria și metodologia curriculumului 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite

Anul II:

 • Pedagogie II. Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite
 • Didactica specializării A- Matematică 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite (pentru studenții Programului de licență Matematică informatică)

Anul III:

 • Didactica specializării B- Informatică 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite
 • Managementul clasei de elevi 1oră curs, 1 oră seminar/săptămână – 3 credite
 • Practică pedagogică (în învățământul preuniversitar obligatoriu) – Specializarea A- Matematică/Informatică (în funcție de programul de studii) – 3 ore/săptămână – 3 credite
 • Instruire asistată de calculator 1oră curs, 1 oră seminar/săptămână – 2 credite
 • Practică pedagogică (în învățământul preuniversitar obligatoriu) – Specializarea B- Informatică – 3 ore/săptămână – 2 credite.

Programul de formare psihopedagogică se încheie cu: Examen de absolvire – Nivelul I, având alocate 5 credite și are ca finalitate obţinerea Certificatului de absolvire al Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul I.

Pentru a urma acest program de formare, în momentul înscrierii la facultate, se completează o cerere de înscriere suplimentară, urmând ca după dobândirea calității de student, să se plătească o taxă semestrială aferentă cursurilor prevăzute în semestrul respectiv, care se stabilește anual de Senatul Universității.

În aceleeași condiții, studenții masteranzi ai Facultății de Științe Exacte au posibilitatea de a urma Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul II. Disciplinele aferente sunt distribuite pe parcursul celor patru semester de master, după cum urmează:

Anul I:

 • Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână – 5 credite (sem. 1)
 • Didactica domeniului și dezvoltări în didactica matematicii, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână – 5 credite (sem. 1)
 • Proiectarea și managementul programelor educaționale, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână – 5 credite (sem. 2)
 • Consiliere și orientare, 1 oră curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite (sem. 2)

Anul II:

 • Practică pedagogică în învățământul preuniversitar și universitar, 3 ore seminar/săptămână – 5 credite (sem. 1)
 • Educație interculturală, 1 oră curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite (sem.1)
 • Examen de absolvire: Nivel II – 5 credite (sem. 2)

Locații practică

 • Liceul Teoretic “Adam Müller Guttenbrunn” – pentru Matematică
 • Colegiul Național “Moise Nicoară” – pentru Informatică

Mentori practică

 • Prof. Borlea Maria - pentru Matematică
 • Prof. Cameniță Daniela – pentru Informatică

Coordonatori practică

 • Prof. univ. dr. Dzitac Ioan
 • Lect. univ.dr. Popa Lorena

Ghid practică pedagogică

Galerie foto

2018-2019

2019-2020

Informații suplimentare pot fi găsite pe pagina Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială - Programe de studiu - Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

https://psihologie.uav.ro/