Departament

Departamentul de Matematică-Informatică (DMI)

Director Departament Matematică-Informatică:

Cadre didactice titularePoza
Nume și prenume
Titlu didactic, științific

Domenii de cercetare știintifică

CV/Publicații
www
BARNA CORNEL conferențiar doctor CV(RO)
Lucrări(RO)
BEIU VALERIU profesor doctor Nano-arhitecturi de inspirație bio/neuro, complexitate VLSI, aritmetică computatională, logica cu prag CV(EN)
Lucrări(RO)
RID
BEJAN CRINA ANINA

conferențiar doctor

Securitatea informației, steganografie, criptografie, platforme mobile, Android CV(RO)
Lucrări(RO)
RID
BUCERZAN DOMINIC profesor doctor Securitate, Criptografie CV(RO)
Lucrări(RO)

RID
CHIŞ VIOLETA lector doctor Baze de date, Tehnologii web, Inteligenţă artificială,

Modelare și simulare

CV(RO)
Lucrări(RO)
RID
CIRA OCTAVIAN profesor doctor Metode numerice Software matematic CV(RO)
Lucrări(RO)
COWELL SIMONlector doctorFiabilitate, Combinatorică, Probabilitate, Analiză, Imagistică medicală CV(EN)

Lucrări (EN)

CRISTESCU GABRIELA profesor doctor Analiza convexă cu aplicații în optimizare și geometrie computațională CV(RO)
Lucrări(RO)

DEAC DAN STELIAN

lector doctor

CV(RO)

Lucrări (RO)

DRĂGOI VLADlector doctorCriptografie, securitate

CV(RO) Lucrări (RO)

DZIŢAC IOAN profesor doctor Sisteme distribuite Inteligenţă artificială CV(RO)
Lucrări(RO)
RID
GABOR ANDREIlector doctorRețele de clculatoare

CV(RO)

Lucrări (RO)

GAŞPAR PĂSTOREL conferenţiar doctor Analiză funcţională, analiză complexă, teoria operatorilor Probabilităţi CV(RO)Lucrări(RO) RID
GAVRILĂ TANIA asistent doctorand Software matematic CV(RO)Lucrări(RO)
LUPUTI ANTONIO-MARIUS-FLAVIUS asistent doctorand CV(RO)Lucrări(RO)
MIHIȚ CLAUDIA asistent doctor Matematică computaţională CV(RO)
Lucrări(RO)
MOŢ GHIOCEL profesor doctor Matematică computaţională CV(RO)
Lucrări(RO)
RID
NAGY MARIANA profesor doctor Baze de date Modelarea datelor, Analiza și prelucrarea datelor CV(RO)
Lucrări(RO)
RID
NĂDĂBAN SORIN profesor doctor Analiză matematică CV(RO)Lucrări(RO) RID
PALCU ADRIAN profesor doctor Reţele de calculatoare Fizică teoretică CV(RO)
Lucrări(RO)
RID
POPA LORENA lector doctor Matematica fuzzy CV(RO)
Lucrări(RO)
SIDA LAVINIA lector doctor Matematică CV(RO)
Lucrări(RO)
STOICA CODRUŢA profesor doctor Ecuaţii diferenţiale CV(RO)
RID
TOMESCU MARIUS conferențiar doctor Sisteme fuzzy POO CV(RO)
Lucrări(RO)

RID


Cadre didactice asociate sem. II

  • Prof. dr. Simon Sandor