Admitere

Calendarul admiterii 2020

Criterii admitere Facultatea de Stiinte Exacte

Oferta educațională FSE_2020

Pliant admitere

Afiș admitere

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență și master iulie-septembrie


Tematica interviu admitere master

INFO ADMITERE

Sesiunea I de înscrieri se desfăşoară la sediul rectoratului UAV din B-dul Revoluției, nr. 77 în perioada ----, de luni până vineri între orele 9.00 -17.00, sâmbătă şi duminică între orele 9.00-13.00 la comisiile de admitere ale facultăţilor din sediul rectoratului UAV, cu excepția Facultății de Teologie unde înscrierea se face la adresa: str. Academia Teologică, nr. 9, Arad.”

Sesiunea II de inscrieri se desfășoară la sediul rectoratului UAV din B-dul Revoluției, nr. 77 în perioada ----, de luni până vineri între orele 9.00 - 17.00, sâmbătă și duminică între orele 9.00 - 13.00 la comisiile de admitere ale facultăţilor din sediul rectoratului UAV, cu excepția Facultății de Teologie unde înscrierea se face la adresa: str. Academia Teologică, nr. 9, Arad.

Acte necesare la înscrierea la admitere  Admitere români de pretutindeni

  Documente

  Admitere cetățeni străini

  Recunoaștere studii cetățeni români UE și SEE

  Studiază în România

  • Documente

  CONFIRMAREA LOCULUI:

  În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:

  a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de înmatriculare, la casieria universităţii

  b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.

  Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

  Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului) :

  Taxele de şcolarizare se vor actualiza conform HS.